ARİSCO -ÇÖZÜM SERVİS

CİHAZLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPILIR 

TEL 02166221076

TEL 05387379864

TEL 05370398532

 

arisco servis 02166221076

arisco bulaşık makinesi arıza

arisco servis- bulaşık makinesi servisisanayi bulaşık makinesisanayi bulaşık makinesi deterjanı

sanayi bulaik makinesi ariza kodları için iletişime gecebilirsiniz

sanayi ızgara arıza kodları

neden ızgara sonuyor izgaranizin muslugu veya termokulp arizali olabilir

ızgara hic yanmiyor izgaraniz gaz gelmiyor olabilr

sanayi dolap soğutmuyor dolabınız kontrol sayacındaki yani dijital göstergeniz arızalı veya derecesi düsük li dolap markaları atalay dolap,ndüstrio dolap,byktchen dolap,frenox dolap,dampak dolap,

sanayi dolabı buz tutuyor sanayi dolabınızın fanı calışmıyor olabilir sanayi dolabınızın dijital göstergesi arızalı olabilr otomatik yapmıyor olabilir bu yüzden dolayı devamlı calıstıgından dolayı buz tutar yada başka bir neden olarak dolabınızın kapağı açık olabilir bu yüzden devamlı çalısır dolabınız devamlı çalısır otomatık yapmaz büyük ihtimalle menteşeleriniz arızalı olabilir  

arisco servis arisco yetkili servis arisco çözüm yetkili istanbul servisi,arisco bulaşık makinesi yedek parça,arisco fritöz,arisco ızgara,arisco yedek parça arisco çözüm

ARİSCO servisi arisco arıza arisco gider hortumu 

arisco bulaşık makinesi kullanımı 

 

Arisco BW800 BW800 Sanayi Tipi Bardak Yıkama Makinası

ĠÇĠNDEKĠLER
1. AMAÇ ve KAPSAM
2. SORUMLULUKLAR
3. SĠMGELER
4. TEMEL ÖZELLĠKLER
5. ÜRÜNÜN TAġINMASI VE KURULMASI
6. GENEL KURALLAR VE UYARILAR
7. ÜRÜNLE BĠRLĠKTE VERĠLENLER
8. CĠHAZ TANITIMI VE AÇIKLAMASI
9. CĠHAZIN YERĠNE YERLEġTĠRĠLMESĠ VE ÇALIġMAYA HAZIRLANMASI
  MONTAJ ÖNCESĠ TESĠSAT HAZIRLIĞI
  ÇALIġMAYA HAZIRLAMA
  ÇALIġTIRMAK ĠÇĠN SON KONTROL
10. ÇALIġTIRMA
11. ELEKTRĠK ġEMASI
12. BAKIM
  GÜNLÜK BAKIM
  HAFTALIK BAKIM
13. GÜVENLĠ KULLANIM ÖMRÜ
14. ARIZA SONUCU MÜDAHALE

Arisco BW800 BW800 Sanayi Tipi Bardak Yıkama Makinası

1. AMAÇ ve KAPSAM
Ürünün güvenli kullanımı ve bakımının anlatımı
2. SORUMLULUKLAR
Ürün Sahibinin Sorumlulukları : Ürün sahibi bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik
kurallarının uygulanmasından veya yetkilerini devrederek uygulatılmasından ve uygulanmama
sonucunda oluşacak risklerden sorumludur. Ayrıca ürünün periyodik bakımlarından sorumludur.
Üreticinin Sorumlulukları : Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm unsurların yerine getirilmesi
sonucunda imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan risklerden sorumludur.
3. SİMGELER
      UYARI : Bu sembol konu ile ilgili verilen talimatlara uyulması gerektiği, uyulmadığı
      taktirde hasar ve tehlikelerin oluşabileceği risk durumlarını belirtmektedir.
      DİKKAT : Bu sembol, dikkat edilmediği taktirde kişilerde yaralanma veya
      malzemede hasara yol açabilecek riski belirtmektedir. Dikkatli olunması gerektiğini
      belirtir.
      TEHLİKE : Bu sembol kişilerin yaralanabileceği yüksek riski göstermektedir. Daima
      uyulması gereken kuralları belirtir.
      TEHLİKE : Bu sembol kişilerin elektrik çarpmalarından dolayı yaralanabileceği veya
      ölebileceği yüksek riski göstermektedir.
      TERMİNAL TOPRAKLAMASI : Yan yana kullanılan cihazlarda birbirleri ile
      topraklanması gerektiğini belirtir.

Arisco BW800 BW800 Sanayi Tipi Bardak Yıkama Makinası

     Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
     Ürünü yanıcı ve patlayıcı maddelerin yakınına kurmayın ve fırın çalışırken yakınında
     yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
     Ürünün yakınında mutlaka yangın söndürücü bulundurun. Ve yangın söndürücünün
     periyodik kontrollerinin yapılmış olduğunu kontrol edin.
6. GENEL KURALLAR VE UYARILAR.
  Kullanıcılar kullanma kılavuzlarında belirtilen kurallara uymayı ve bu kurallara uymadıkları
  taktirde cihazlarının GARANTĠ KAPSAMI DIġINDA kalacağını kabul etmiş sayılır.
  Kullanıcı sınırlı garanti sorumluluğu bilgisinin kendine verildiğini de kabul etmiş sayılır.
  Cihazların üzerine ve içine herhangi bir canlı yada cansız madde koyulmamalıdır.
  Çocukların ve bilgisiz, ehliyetsiz kişilerin cihazı kullanmalarına izin ve imkan verilmemelidir.
  Elektrik çalışan cihazların tüm temizlik işlemleri cihazların elektrik bağlantıları kesildikten
  sonra yapılmalıdır.
  Elektrikle çalışan ürünler; tekniğe uygun, yeterli bir topraklama tesisatı yapılmadan ve
  elektrik enerjisi sağlayan kumanda panosuna KAÇAK AKIM RÖLESĠ ve sigorta grupları monte
  edilmeden kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
  Kapaklı cihazların kapağı cihaz işlem halindeyken kesinlikle açılmamalıdır.
  Bulaşık makinelerinde; köpüksüz veya köpük kontrollü makine deterjanı ve parlatıcısı
  kullanılmalıdır. Program bitmeden kapak açılmamalıdır.
  Kapaklı cihazların kapağını kapatırken elinizi sıkıştırmamak için dikkat edilmelidir.
  Cihazlar ve kapakları bir iş yapmak için basamak ve iskele olarak kullanılmamalıdır.
  Elektrikli cihazlar asla üzerine direkt tazyikli su ile yıkanmamalıdır. Temizlik enerji kesildikten
  sonra silerek yapılmalıdır.
  Temizlik esnasında kazıyıcı, çizici aletler kullanılmamalıdır.
  Bu kitapçık tüm cihazların emniyet kontrollerinin yapılmış tam olarak test edilmiş ve çalışır
  durumda teslim edildiğini gösterir.
  Hortumla bağlantıları olan 5 C nin altında veya 50 C nin üstündeki sıcaklıktaki suya
  bağlamayınız.
  Temizlik ve bakım işlemi sırasında plastik eldiven kullanınız.
  Cihazların etiketini, panellerini sökmeyiniz.
                     Page 6/18

Arisco BW800 BW800 Sanayi Tipi Bardak Yıkama Makinası

  Elektrikli su ısıtma işlemi içeren cihazlarınızı verimli kullanmak, enerji giderlerini minimuma
  indirmek için 50 °C sıcaklıkta su ile besleyiniz. Ayrıca cihazlarınızın ömrünü uzatmak için
  mutlaka 15 °Fr sertlikte yumuşatılmış su kullanınız. Suyunuz bu yumuşaklıkta değilse, su
  yumuşatma cihazı kullanınız.
  Ġmalatçı, cihazla birlikte verilen kullanma kılavuzu ve cihaz tanıtım broşüründe yer alan
  basım hatalarından sorumlu değildir.
  Üretici firma ürün üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca
  güvenlik özelliklerinin muhafaza edileceğini de garanti eder.
  Arıza halinde cihazların Elektrik/Su bağlantılarını kesip, kapatarak yetkili servislere
  başvurunuz.
  Makinede amacı dışında, farklı ve büyük boyuttaki kap, tencere vb. eşyaları yıkamayınız.
  Makine içersindeki kazan suyu sıcak iken elinizi kazana sokmayınız. Sıcak ve deterjanlı su
  cildinize zarar verir. Böyle bir durumda hemen elinizi suyla durulayınız.
  Güç kablosu özelliği en az H05RN-F olmalıdır.
  Kablo kesiti min. 3X2,5 mm2 olmalıdır.
  Topraklama hattı kontrol edilmelidir.
7. ÜRÜNLE BĠRLĠKTE VERĠLENLER
A. Tanıtım Broşürü
B. Kullanma/Bakım/Montaj Kılavuzu
C. Garanti Belgesi
D. Su besleme hortumu
E. Pis su tahliye hortumu
F. Basket
Sayın Müşterilerimiz teslimat anında lütfen yuka

Arisco BW800 BW800 Sanayi Tipi Bardak Yıkama Makinası

 Bulaşık yıkama makinası hijyen standartları dikkate alınarak imal edilmiştir.
Gövde (dışı, içi), şase, panel ve boyler dahil tamamen AISI304 (Cr-Ni 18/10) paslanmaz çelik
saçtan imal edilmiştir.
Ayaklar ayarlanabilir özellikte ve paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.
Yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilmektedir.
Prograqm süresi 2 dakikadır.
Kapak açıldığında makina stop pozisyonuna geçer.
Kapandığı taktirde program kaldığı yerden devam eder.
Pompalar sıcak suya, deterjana dayanıklı özellikte imal edilmiştir.
Motorlar ısıya dayanıklı ve fan soğutması ile ısıya karşı korunmuş yapıdadır.
Sistem termik ve elektrik koruyucularla tam bir emniyet altına alınmıştır.
Elektrik panosuna ulaşmak, bakım ve kontrol etmek çok kolaylaştırılmıştır.
Tam otomatik yıkama 55 °C’de yapılmaktadır.
Durulama 80-85 °C’deki sıcak ve taze su ile yapılmaktadır.
Elektrikli elemanlar ve kablolar Avrupa standartlarına ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

 A: Üst Gövde    B: Açma Kolu   C: Alt Gövde
D: Kumanda      E: Bulaşık Sepetleri

 

 

 

 

ARİSCO -ÇÖZÜM SERVİS